Zásnuby aneb kandidátské „AMEN“

V neděli 5.11. navštívil seminář ostravsko-opavský biskup Martin David, aby pět bohoslovců ujistil o tom, že s nimi církev počítá.

Děje se tak pravidelně každý rok pro některé bohoslovce v obřadu přijetí mezi kandidáty jáhenství a kněžství. Tento rok se kandidáty stali čtyři bohoslovci z olomoucké arcidiecéze a jeden z ostravsko-opavské diecéze. Dva kandidáti jsou ze čtvrtého a tři ze třetího ročníku.

Při těchto “zásnubách” jak se kandidatuře někdy říká, byly přítomné i rodiny těchto bohoslovců, aby je podpořili také oni svojí modlitbou. Po mši, při které obřad proběhl, následoval společný oběd v seminární jídelně.

Filip Kohut, bohoslovec 3. ročníku a prefekt ritu

Scroll to top