V semináři se setkali otcové faráři a mentoři bohoslovců

Každoroční setkání kněží, kteří doprovázejí bohoslovce během jejich pětileté praxe ve farnostech letos připadlo na úterý 20. září.

Náplní setkání byla přednáška otce biskupa Mons. ThLic. Vojtěcha Cikrleho o lidské formaci, dále seznámení s formačním programem bohoslovců a studentů Teologického konviktu a sdílení zkušeností z praxí bohoslovců.

Během slavení mše svaté otec biskup Vojtěch připomněl důležitost věrnosti a nasazení v kněžské službě a formace k ní. Setkání zakončili účastníci společným obědem v seminární jídelně a sdílením mezi bohoslovci a jejich formátory.

Výběr fotografií ze setkání naleznete v naší Fotogalerii.

Scroll to top