Spirituál

V olomouckém semináři působí druhý spirituál

K významné personální změně došlo před dvěma měsíci v Arcibiskupském kněžském semináři v Olomouci. Od začátku nového formačního roku tam jako druhý spirituál působí P. Antonín Hráček, kterého do nové pozice jmenoval olomoucký arcibiskup Jan Graubner. Kromě funkce spirituála kněžského semináře působí P. Hráček jako prefekt pro laické studenty, ubytované na kolejích, které Arcibiskupský kněžský seminář provozuje v centru města.

Důvody působení druhého spirituála přiblížil rektor semináře P. Pavel Stuška. „Potřeba druhého spirituála vyvstala z požadavku seminaristů, otec Hráček má zároveň na starost pastoraci více než 300 laických studentů na našich kolejích,“ vysvětlil hlavní důvody rektor semináře.

Otec Antonín působil předchozích čtrnáct let jako ředitel Pastoračního domu Velehrad v italských Dolomitech. První týdny v Olomouci si tak především zvykal na nové a zcela odlišné prostředí. „Zatím se spíše rozkoukávám, ale musím říct, že se mi tady líbí,“ prozradil nový spirituál. Velkou radost má podle svých slov z duchovního doprovázení laických studentů na kolejích. S tím má bohaté zkušenosti, protože dlouhá léta působil také na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži.

Formaci bohoslovců se v olomouckém kněžském semináři v současnosti věnují tři představení. Kromě nového spirituála P. Antonína Hráčka je to rektor semináře P. Pavel Stuška a první spirituál P. Vladimír Schmidt. Hlavní náplní spirituála kněžského semináře je duchovní péče o bohoslovce. To znamená především pravidelné sloužení mší svatých, duchovní doprovázení seminaristů či udělování svátosti smíření a další.

Stručný životopis P. Antonína Hráčka

P. Antonín Hráček se narodil v roce 1970 a pochází z farnosti Kunovice. Roční jáhenskou službu prožil na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži. Kněžské svěcení přijal v roce 1996 a poté dva roky působil jako kaplan ve farnosti Otrokovice. Mezi lety 1998–1999 spravoval farnost Velký Ořechov. V roce 1999 byl jmenován spirituálem na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži, kde působil až do roku 2007. Následně byl jmenován ředitelem Pastoračního domu Velehrad v italských Dolomitech. Tuto službu opustil v létě roku 2021 a od 1. září byl jmenován prefektem pro laické studenty a spirituálem Arcibiskupského kněžského semináře v Olomouci.

Více informací o současných představených olomouckého kněžského semináře včetně životopisů naleznete na stránce Představení.

Scroll to top