Tři králové – mše v katedrále a žehnání pokojů

“My tři králové jdeme k vám” zpívaly stovky koledníků v deštivém sobotním ránu 6. ledna. Ale dostalo se něco z prožívání slavnosti Tří králů i za zdi semináře?

Přiznávám, že jsme to měli jednodušší než mnoho koledníků, protože naše kroky nemířily od domu k domu, ale “jen” do jednoho domu a to do katedrály, kde jsme účastí a službou u oltáře přispěli k ranní liturgické oslavě tohoto velkého dne.

Obcházení obydlí jsme si užili až večer, kdy jsme prošli všechny pokoje bohoslovců a kanceláře zaměstnanců a prosili Boha o ochranu a pomoc pro ty, kdo v nich žijí a pracují. Společným slavením jsme nabrali nové síly do zkoušek, které nás čekají na fakultě a prožili ještě něco z radosti z narození Páně, kterou, i když Vánoční doba už je za námi, přejeme do srdcí i Vám.

Matěj Adámek, 3. ročník

Scroll to top