Teologická fakulta hostila konferenci o spiritualitě diecézního kněze

Spiritualita diecézního kněze, nové komunikační technologie v rukou kněze nebo liturgie jako škola setkání a komunikace. Nejen tato témata zazněla v úterý pátého října na konferenci s názvem Spiritualita diecézního kněze. Tu uspořádala katedra pastorální a spirituální teologie Cyrilometodějské teologické fakulty UP.

Na celodenní konferenci zaznělo čtrnáct příspěvků od duchovních i laiků, kteří se pohybují na akademické půdě u nás i v zahraničí. Obsáhlé téma spirituality diecézního kněze přilákalo do auly teologické fakulty, kde se konference odehrála, na padesát účastníků z řad kněží, jáhnů i laiků. Nabitého programu se zúčastnili také bohoslovci olomouckého kněžského semináře a studenti Teologického konviktu s představenými, a to jak v roli posluchačů, tak organizátorů konference.

„Téma spirituality diecézního kněze je mezi kněžími, ale i bohoslovci velmi aktuální,“ přiblížil důvod volby tématu konference P. Pavel Stuška. Ten na fakultě působí jako vedoucí katedry pastorální a spirituální teologie, zároveň je rektorem kněžského semináře . Podle jeho slov můžeme vidět, jak se mnozí kněží stávají sympatizanti duchovních hnutí, vstupují do tzv. třetích řádů a různým způsobem hledají svoji spiritualitu. Právě proto se nabízí otázka, jaká vlastně spiritualita diecézního kněze je. „Do budoucna chceme organizovat podobné konference každý rok, vždy na jiné aktuální téma,“ nechal se slyšet P. Stuška.

Všechny příspěvky, které během konference zazněly, budou v plné podobě dostupné v kolektivní monografii. Její vydání plánují na katedře v roce 2022. Úvodní předmluvy k monografii se ujal olomoucký arcibiskup Jan Graubner. Ve svém textu zmiňuje mimo jiné jako příklad žití kněžské spirituality dva kněze – P. Antonína Šuránka a nedávno zesnulého Mons. Antonína Pospíšila.

Scroll to top