Setkání bohoslovců Čech a Moravy

Tento víkend byl v olomouckém semináři dvojnásobný počet bohoslovců.

Nebylo to tím, že by přišla vlna nových adeptů, ale konalo se zde naše společné setkání olomouckého a pražského semináře. Sobotní den jsme strávili společně s ministranty na ministrantské faře v Cholině, kde jsme se připojili k ministrantské pouti. Mši svatou jsme zde prožili s otcem biskupem Antonínem Baslerem, měli jsme také duchovní zamyšlení a společné přátelské posezení .Neděli jsme strávili v Olomouci, kde jsme prožili společnou mši svatou a oběd. Po té se pražští spolubratři v dobré náladě a s hezkými vzpomínkami vydali na cestu zpět do svého domovského semináře.

A proč se tato setkání konají a jsou pro nás radostnou událostí? Na začátku naší formace totiž prožíváme společný rok v Teologickém konviktu v Olomouci. Potom spolubratři z českých diecézí nastupují formaci v pražském semináři, a tak je tento víkend příležitost nejen zavzpomínat, ale nechat se obohatit jeden druhým a prohloubit naše přátelství.

Tato setkání se konají pravidelně každý rok, střídavě v Olomouci nebo v Praze a ještě máme jedno společné setkání ročně i se slovenskými bohoslovci na Velehradě. Pro mě to byl čas bratrství a radosti, kdy jsme se mohli navzájem sdílet a společně trávit čas.

Daniel Vychodil, bohoslovec 4. ročníku

Scroll to top