sestry svatého kříže

Sestry svatého Kříže opustily olomoucký kněžský seminář

Konec jedné velké etapy. I tak lze popsat nedávné události v Arcibiskupském kněžském semináři v Olomouci. Po téměř 140 letech tam zanikla komunita Milosrdných sester svatého Kříže.

Důvodem odchodu posledních čtyř řeholnic na přelomu dubna a května letošního roku byla potřeba jejich nasazení v jiných komunitách kongregace. „Výrazným způsobem nám ubývá počet sester, stávající často nemají tolik sil a nemáme mnoho nových povolání,“ vysvětlila obtížné rozhodnutí provinční představená Daniela Švecová. S výjimkou období komunistické totality působila kongregace v semináři nepřetržitě od roku 1878. V novodobé historii to bylo od znovuobnovení kněžského semináře v roce 1990.

S novou situací se museli vypořádat také současní obyvatelé kněžského semináře. „Celá věc mě opravdu mrzí. Jejich rozhodnutí směřující k odchodu jsem se snažil zvrátit,“ nechal se slyšet rektor semináře P. Pavel Stuška. Podle jeho slov přišel seminář o důležitý řeholní prvek v životech představených i bohoslovců. Právě seminaristé mají na řeholnice velké množství vzpomínek. „Svou věrností, pracovitostí, zbožností a smyslem pro humor byly vždy důležitou součástí naší formace,“ uvedl student pátého ročníku Karel Honka. „Ačkoliv nám to někdy přišlo jako samozřejmost, vždycky jsme věděli, že za seminářem stojí spoustu neviditelné práce sester,“ děkoval další z bohoslovců Jan Kříž.

Rozloučil se také otec arcibiskup

Oficiální rozloučení s řeholními sestrami proběhlo v kněžském semináři na konci dubna. Děkovné mše svaté a společného večera se tehdy zúčastnil také olomoucký arcibiskup Jan Graubner. „Chci poděkovat všem sestrám, které tu v uplynulých letech působily, a především Pánu Bohu za dar povolání, které jim dal,“ řekl v promluvě olomoucký metropolita. Během večera vyjádřil naději, že se jednou kongregace do semináře vrátí.

„Naše služba odchodem ze semináře nekončí. Stále budeme vás bohoslovce i představené provázet modlitbou,“ vzkázala při loučení provinční sestra představená Daniela Švecová. Z celkového počtu čtyř řeholnic se dvě přestěhovaly do komunity na olomoucké arcibiskupské rezidenci, jedna do provinčního domu v Kroměříži a další do společenství v Boršicích u Buchlovic.

Scroll to top