Seminaristé navštívili Čenstochovou

V prvních únorových dnech vyrazila část bohoslovců olomouckého kněžského semináře spolu s otcem rektorem  do Čenstochové. Jak jistě víte, Čenstochová je velké a významné mariánské poutní místo v Polsku. K Panně Marii tam během roku jezdí neustále velké množství poutníků. Tentokrát však hlavní motiv naší cesty do tohoto města nebyla pouť, což vás možná překvapí. Proč jsme tam tedy jeli?

Během kněžské formace dostávají kandidáti kněžství kleriku (dlouhé černé roucho, které nosí duchovní). Olomoucký seminář nově navázal spolupráci s firmou, která působí právě v Čenstochové. A tak jsme jeli na přeměření a objednání klerik. Naše cesta však získala svou hodnotu hlavně tím, že jsme jeli uctít Pannu Marii a poprosili ji o mocnou přímluvu, ochranu a Její blízkost. Součástí poutního místa je klášter Jasná Hora, kde se nachází bazilika Nalezení svatého Kříže a Nanebevzetí Panny Marie. Ta uchovává v boční kapli slavný obraz Panny Marie Čenstochovské (Matky Boží s dítětem), kde jsou zaznamenána mnohá vyslyšení na Její přímluvu.

Co mě mile překvapilo a povzbudilo, byla upřímná zbožnost poutníků, kteří přicházeli do baziliky. Bylo znát, že na takové poutní místo přicházejí opravdu lidé s vírou a důvěrou v mocnou přímluvu naší Paní. Jejich modlitby nebyly jen „symbolické“, ale dlouhý čas setrvávali v soustředěné modlitbě, někteří na kolenou obcházeli prostor kaple, kde se obraz nachází a během dne probíhalo více bohoslužeb, kterých se účastnil velký počet věřících. Je úžasné mít svůj život spojený s Pannou Marií a přijmout ji za svoji Matku. Vždyť si to přeje sám Kristus, když nám ji na kříži odkázal. Kéž naše láska ke Kristu roste skrze Ni.

Lukáš Janoušek

Scroll to top