Služba akolytátu ve 4. ročníku udělena

V neděli 10. 12. do olomouckého semináře zavítal brněnský biskup Pavel Konzbul, aby udělil dvěma olomouckým bohoslovcům službu akolyty. Sám jsem byl jedním z těch dvou bohoslovců spolu s mým spolužákem Danielem Vychodilem.

Velmi cenné bylo, že jsme mohli prožít před přijetím této služby v semináři duchovní obnovu, kde byl prostor ke ztišení a hlubší osobní přípravě. Na nedělní mši svaté otec biskup hovořil o tom, že máme v sobě uchovávat jiskru nadšení, jak k tomu vybízejí brněnské reklamy na šalinách: „Chceš, aby tvoje práce měla jiskru? Staň se řidičem šaliny!“ My se sice nechystáme usednout do čela jedné z brněnských šalin, ale máme přesto mít tuto jiskru nadšení a zápalu pro dobro jako něco skutečně důležitého, co souvisí se službou akolyty a s rozdílením eucharistie druhým.

Naplňuje mě pocit vděčnosti a radosti za obdržení tohoto velkého daru a jsem rád, že jsme mohli tuto slavnost prožít i s našimi rodinami.

Martin Celý, 4. ročník

Scroll to top