Rodiče prváků navštívili kněžský seminář

Jak je již každoroční tradicí, i letos byli pozváni rodiče prváků do kněžského semináře, aby poznali prostředí, ve kterém jejich synové tráví čas. Setkání se uskutečnilo v neděli 8. 10. po prvních rekolekcích, což je pravidelná duchovní obnova pro bohoslovce. Tento čas ztišení a rozjímání začíná obvykle v pátek večer, pokračuje promluvami a rozjímáním v sobotu a je zakončena v neděli ranním programem v kapli.

Ani chladnější deštivé ráno začínajícího podzimu nebylo překážkou, a krátce po ranní modlitbě a snídani se začal dvůr plnit auty rodičů a příbuzných.

Prvním bodem společného programu byla společná mše svatá v seminární kapli sv. Cyrila a Metoděje celebrovaná otcem rektorem Vítem Hlavicou. Ten nám v návaznosti na texty slavené neděle připomenul, že seminář je podobný vinici, jehož řád má sloužit k duchovnímu i lidskému růstu.

Po společném obědě proběhlo ještě krátké setkání prváků a jejich příbuzných s představenými kněžského semináře, kde jim bylo ve stručnosti přiblíženo fungování seminárního domu. Spirituál o. Vladimír Schmidt mimo jiné vyzdvihl dva důležité aspekty kněžské formace – vytváření společenství, které může být budoucím kněžím pomocnou sítí po celý život, a vybudování si vztahu k Pánu Ježíši, který má být středem celého kněžského života.

Poté, co otec rektor příbuzné ujistil, že dveře semináře jsou pro ně vždy otevřené, bohoslovci ukázali svým blízkým prostory, které jsou nyní jejich domovem a využili společný čas také k prohlídce města Olomouce.

Jan Krajsa, bohoslovec 1. ročníku

Scroll to top