První říjnová neděle v semináři patřila poutím

Hned dvou významných poutí se o první říjnové neděli zúčastnili olomoučtí bohoslovci společně se svými představenými. Během nedělního dopoledne navštívili kostel sv. Michala v sousedství semináře, kde se konala pouť ke cti sv. archanděla Michaela. Odpoledne vyrazila část seminaristů s představenými na mši svatou kněžského semináře v rámci tradiční uherskobrodské Růžencové pouti.

Začátek mariánského měsíce října je každoročně spojen s Růžencovou poutí, která se koná v Uherském Brodě. Součástí poutního dne bývá také odpolední mše svatá olomouckého kněžského semináře, které se účastní seminaristé i jejich představení.

Letos na Slovácko přijeli čtyři bohoslovci druhého ročníku společně s rektorem P. Pavlem Stuškou a spirituálem P. Vladimírem Schmidtem. Na konci mše svaté nechybělo oblíbené svědectví bohoslovců. O své cestě za povoláním a životě v semináři promluvili k věřícím dva seminaristé.

Ve stejný den se v kostele sv. Michala, sousedícím s budovou kněžského semináře, uskutečnila pouť ke cti sv. archanděla Michaela. Dopolední mše svaté se zúčastnilo několik bohoslovců, kteří se zapojili také do průběhu liturgie. Část z nich vyrazila do kostela i na odpolední svátostné požehnání.

Scroll to top