Rozlišování povolání

Rozlišováním nazýváme také duchovní proces naslouchání, konkrétně naslouchání srdcem. Velká část rozlišování probíhá o samotě a především v modlitbě. Kromě pravidelné osobní modlitby je vhodné, účastnit se s určitou pravidelností duchovních obnov. Alespoň jednou ročně Ti doporučujeme účast na exerciciích (obvykle týdenních duchovních cvičeních). Pro tyto případy Ti nabízíme účast na akcích v kněžském semináři, které jako bohoslovci pořádáme. Jedná se o adventní a postní duchovní obnovu VIR nebo prázdninová duchovní cvičení VIA. Více informací o nich nalezneš na této stránce.

Kromě toho Ti doporučujeme, aby sis našel stálého zkušeného duchovního vůdce, který může být zároveň tvým zpovědníkem. Individuální rozlišovaní bez opory někoho zkušeného totiž může přinášet mnohá úskalí. Nikdo Ti nenastavuje zrcadlo, nikdo Tě neusměrňuje, nikdo Ti neklade otázky. Velká rozhodnutí, zvláště ta, která činíš v rámci rozlišování povolání, nikdy nedělej sám.

Doporučujeme Ti také pravidelnou četbu Písma svatého a rozjímání o něm. Také si můžeš přečíst velké množství křesťanské literatury, které se týká povolání, rozlišování, modlitby nebo rozjímání. V neposlední řadě je vhodné poznat nějaké křesťanské společenství, protože mnohá povolání se rodí, rostou a zrají právě zde. Společenství a jeho členy může Bůh také využít k tomu, aby Ti ukázal cestu.

Videa o duchovním povolání

Pokud přemýšlíš nad svým povoláním, mohou Ti pomoci následující videa, ve kterých se nad duchovním povoláním zamýšlejí P. Vladimír Schmidt (spirituál olomouckého kněžského semináře) a P. Petr Vrbacký (spirituál Teologického konviktu).

Pár krátkých doporučení ke správnému rozlišování na závěr

  • Jednej podle evangelia, církevních přikázání a žij dobře přítomný okamžik v plnění svých povinností.
  • Modli se.
  • Najdi si dobrého kněze, se kterým můžeš mluvit o svém životě a o svých plánech.
  • Seznam se s různými způsoby zasvěceného života (řeholní život, diecézní kněžství, sekulární instituty).
  • Kromě kvalitní křesťanské literatury Ti mohou pomoci také webové stránky www.hledampovolani.cz

Zajímá Tě, jak vlastně vypadá život bohoslovce? Podívej se na tuto stránku. Přemýšlíš o podání přihlášky do kněžského semináře? Vše důležité najdeš zde.