O duchovním povolání

V životě každého z nás přichází okamžik, kdy začínáme hlouběji přemýšlet nad svým životem. Jaká je moje životní cesta? Jaké plány má se mnou Bůh? Někoho volá do manželství a někoho do duchovního stavu. Bůh přichází do našich životů a mluví k nám stejně jako mluvil k rybářům, které si vybral za apoštoly. Podobným způsobem nás také povolává. Pokud máš touhu vybrat si cestu duchovního povolání, je důležité po ní naplno a plně se Bohu odevzdat. To často znamená vzdát se svých představ a plánů o životě, dobrého zázemí, jistot a vykročit do neznámého a často i tajemného prostředí. Vyrazit na cestu s Ježíšem však také znamená život naplněný radostí a pokojem, který Ti tento svět nikdy nemůže nabídnout.

K čemu Tě Ježíš volá? Na prvním místě k životu s Ním. Člověk povolaný ke kněžství je povolán především k tomu, aby žil s Ježíšem. Stejně jako Ježíš odešel na poušť, kde se připravoval na své působení mezi lidmi, tak i v semináři se muži připravují na své budoucí kněžské povolání. Získávají tam nejen vědomosti a znalosti potřebné pro službu, ale také se učí být a žít v blízkosti Toho, který je povolal.

Vnímáš, že i Ty jsi volán ke kněžství? Níže najdeš všechny důležité základní informace.

ROZLIŠOVÁNÍ POVOLÁNÍ

Nabízíme několik osvědčených tipů a rad,
jak správně rozlišit svoji životní cestu.

ŽIVOT BOHOSLOVCE

Zjisti více o životě bohoslovců.
Co v semináři dělají a čím žijí?

PŘIHLÁŠKA DO SEMINÁŘE

Jak podat přihlášku do semináře?
Průběh přijímacího řízení a další.