Páťaci pro prváky

V sobotu 20. ledna proběhlo tradiční setkání bohoslovců 1. a 5. ročníku.

Jednou z dobrých tradic v semináři je setkání bohoslovců na začátku své formace a těch, kteří ji v letošním roce dokončí a stráví spolu odpoledne, aby se lépe poznali. Služebně mladší od těch zkušenějších dostanou cenné rady pro formaci a život v našem povolání. Po obědě jsme se pod vedením jáhna Lukáše vydali do kláštera sester františkánek na Biskupském náměstí. Ve zdejší nově zrekonstruované kapli sv. Františka z Assisi jsme si vyslechli něco o její historii a rekonstrukci a posléze byly prvákům požehnány a předány jejich první kolárkové košile a kolárky.

Vrcholem setkání byla krátká adorace, při které jsme měli jedinečnou příležitost poděkovat a prosit za to, co aktuálně prožíváme, za co jsme vděční a čeho se nám nedostává.

Takto duchovně posíleni jsme setkání v uvolněné atmosféře zakončili posílením tělesným v nedalekém pivovaru. Věřím, že jsme si dobře míněné rady a poznatky od starších spolubratrů všichni vzali k srdci a můžeme z nich čerpat při naší formaci.

Děkujeme za prožité odpoledne a těšíme se na další společné zážitky.

Vít Vrátný, bohoslovec 1. ročníku

Scroll to top