Ostravsko-opavští bohoslovci s biskupem navštívili věčné město

Jarní dny jsou v olomouckém kněžském semináři každoročně spojeny s víkendovými pobyty bohoslovců s jejich diecézními biskupy. Nejinak tomu bylo také v letošním roce. Níže si můžete přečíst o tom, jakým způsobem strávili letos tento víkend bohoslovci ostravsko-opavské diecéze společně s biskupem Mons. Martinem Davidem.

V pátek po 2. neděli postní ve večerních hodinách rektor Nepomucena, otec Roman Czudek, vyzvedl tříčlennou ostravsko-opavskou delegaci ve složení otec biskup Martin a bohoslovci Filip a Vojta na římském letišti Fiumicino. Čekal jsem na ně v Nepomucenu, kde byla prvním a posledním pátečním bodem programu večeře.

Sobota byla pak jediným celým dnem, který jsme měli k disposici, tak jsme se ji snažili naplno využít. V doprovodu otce vicerektora Vojtěcha Novotného a otce Michala Krenželoka, který v Římě studuje, jsme ráno vyrazili do Svatopetrské basiliky ve Vatikánu. Tam jsme o čtvrt na devět sloužili mši svatou v kryptách blízko hrobu svatého Petra, v polské kapli Panny Marie Częstochowské.

Bezprostředně po mši svaté jsme se krátce pomodlili u hrobky Svatého otce Benedikta XVI. a potom nahoře v basilice u ostatků svatého papeže Jana Pavla II. Uctili jsme svatého Václava u českého oltáře v pravé příčné lodi, kam pořádková služba pouští jen kajícníky ke zpovědi. Obdivovali jsme nádhernou Pietu, kterou Michelangelo vytvořil v pouhých 24 letech, a hledali na mramorové podlaze hlavní lodi rozměry Svatovítské katedrály mezi značkami, které ukazují velikost jiných velechrámů.

Venku na náměstí jsme se pár minut kochali Berniniho kolonádou, a pak jsme vyrazili směrem k Andělskému hradu. Po Andělském mostě přes Tiberu a středověkou uličkou Via dei Coronari jsme se vnořili do římského starého města. Nahlédli jsme do mariánských kostelů Santa Maria della Pace s Raffaelovým Sibylami a Santa Maria dell’Anima, který je farním kostelem německojazyčných katolíků v Římě. V kostele je jeden z bočních oltářů zasvěcený patronům českých a moravských kněží, svatým Janům Nepomuckému a Sarkanderovi.

Návštěva u sv. Filipa Neriho

Úzkými uličkami jsme prokličkovali k dalšímu mariánskému kostelu Santa Maria in Vallicella, který se nazývá také Chiesa Nuova. Tento kostel je hlavním kostelem kongregace oratoriánů, kteří vzešli ze společenství kolem svatého Filipa Neri (1515–1595). V osmiboké kapli na konci levé boční lodi jsou uložené jeho ostatky. Tam jsme setrvali v krátké modlitbě. Potom nám zvědavost nedala, abychom nezkusili proniknout do tzv. Pokojů svatého Filipa. Sám jsem tam nikdy nebyl, ale suverénně jsem celou skupinku zavedl do sakristie. Na přítomnou řeholnici někteří z nás zapůsobili svým osobním šarmem, jiní pak kolárky pod bradou, a ona souhlasila, že nás provede. Sestra Maria Stella nám vše důkladně italsky vyložila a zdůraznila přitom Filipovy tři velké lásky: lásku ke Svatému Duchu, lásku k Eucharistii a lásku k Madonně.

Po návštěvě Filipovy komůrky jsme dopoledne ještě proběhli přes náměstí Navona s Berniniho famózní Fontánou čtyř řek, kolem průčelí Pantheonu s šestnácti monolitickými 12,5 metrů vysokými sloupy i kolem slavné Fontány di Trevi obléhané stovkami selfie-chtivých turistů.

Kolem prezidentského paláce na Kvirinálu jsme došli až k Basilice Panny Marie Větší. V basilice jsme se pomodlili před uctívanou mariánskou ikonou „Salus populi romani. “V kryptě pod hlavním oltářem pak u relikvie Kristových jesliček.

Odpoledne ve znamení katakomb i návštěvy „matky všech kostelů světa“

Protože jsme dopoledne podali slušný turistický výkon, neodmítli jsme po vydatném obědě a siestě nabídku otce Michala Krenželoka, že nás povozí autem. Zavezl nás nejprve na zmrzlinu, a pak k Basilice svatého Šebestiána za hradbami. Tam jsme sestoupili do katakomb a průvodce splnil i naše zvláštní přání a zavedl nás na místo, kde se rád modlil svatý Filip Neri. Ten měl právě tam ještě jako mladý laik zvláštní mystický zážitek, vylití Ducha Svatého do srdce. Pak jsme se pokračovali do Lateránu a dále k Basilice svatého Kříže. Tam jsme naše celodenní putování uzavřeli.

Do semináře jsme se vrátili na slavnostní večeři, při které jsme gratulovali k narozeninám otci vicerektorovi. Po večeři jsme využili příležitosti a poseděli i pohovořili také s ostatními moravskými bohoslovci studujícími momentálně v Římě.

V neděli ráno otec biskup předsedal latinské mši svaté. Po mši otec rektor usoudil, že máme právě dost času na to, abychom navštívili Basiliku svatého Pavla za hradbami. Nad hrobem Apoštola národů jsme se s otcem biskupem naposledy společně pomodlili. Za naši diecézi, za její kněze, za nás, co ke kněžství směřujeme, i za ty, které si Pán teprve povolá. Dále za všechny naše dobrodince, díky nimž jsme mohli i tento víkend prožít natolik intenzivně a spolu.

Vojtěch Kolář

Scroll to top