Představení

Rektor semináře | P. ThLic. Pavel Stuška, PhD.

P. Pavel Stuška se narodil v roce 1979 a pochází z farnosti Hradčovice. V letech 2004 – 2005 působil jako jáhen na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži. Po kněžském svěcení v roce 2005 nastoupil jako kaplan na velehradské Stojanovo gymnázium a jako kaplan ve farnosti Jalubí. V roce 2007 odešel opět na Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži, kde působil jako školní kaplan až do roku 2013. Následně byl tři roky farářem v Nové Hradečné a poté studoval rok v Římě. Rektorem olomouckého Arcibiskupského kněžského semináře byl jmenován 1. července 2017.

Spirituál semináře | P. Mgr. Vladimír Schmidt

P. Vladimír Schmidt se narodil v roce 1974 a pochází z farnosti Kopřivnice. Kněžské svěcení přijal v roce 2000. Nejprve působil jako prefekt v Teologickém konviktu v Litoměřicích. V roce 2001 nastoupil jako kaplan do farnosti Odry, kde později sloužil také jako farář až do roku 2010. Poté byl devět let farářem ve farnosti Ostrava – Mariánské Hory. Jako spirituál Arcibiskupského kněžského semináře působí od 1. července 2019.