O semináři

Kněžský seminář je zařízení římskokatolické církve, ve kterém se kandidáti v souladu s církevními směrnicemi připravují na kněžství integrální formací osobnosti a studiem teologie – bohosloví. Při formaci v kněžském semináři je kladen důraz především na lidskou, duchovní, intelektuální a pastorační dimenzi.

V České republice existují dva kněžské semináře. Bohoslovci českých diecézí (Praha, Hradec Králové, Litoměřice, Plzeň a České Budějovice) se připravují na kněžství v Arcibiskupském semináři v Praze a studují na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy. V olomouckém Arcibiskupském kněžském semináři se připravují moravští bohoslovci (diecéze Olomouc, Brno a Ostrava-Opava), kteří studují na Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého.

V budově olomouckého semináři sídlí také Teologický konvikt, který je přípravným ročníkem před vstupem do kněžského semináře. Formací v tzv. propedeutickém ročníku musí projít všichni bohoslovci z celé České republiky. Kandidáti si během ročního pobytu v konviktu zvykají například na denní řád, pravidelnou modlitbu, silentium, život ve společenství a další.

Protože dnes v Olomouci studuje pouze malý počet bohoslovců, nabízí kněžský seminář volné ubytovací kapacity věřícím studentům. V současnosti poskytuje studentům téměř 350 míst na osmi různých kolejích. Více informací o ubytování pro studenty naleznete na webových stránkách Vysokoškolských kolejí AKS.

Jak to u nás vypadá?

Arcibiskupský kněžský seminář se nachází v historické části Olomouce na Žerotínově náměstí poblíž kostela sv. Michala. V místech současného komplexu budov stál před staletími dominikánský klášter, první zmínka o tomto klášteře pochází z roku 1227. Další zajímavé informace naleznete na stránce Historie.

Chcete se dozvědět více?

AKTUALITY

Aktuální informace ze života bohoslovců, novinky z kněžského semináře a další.

FOTOGALERIE

Podívejte se na fotogalerie z vybraných událostí v kněžském semináři i mimo něj.

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

Hledáte více informací o kněžském semináři? Zkuste se podívat na často kladené otázky.