Noví seminární jáhnové začali sloužit

Podle seminární tradice přijímají každý rok vybraní bohoslovci ze čtvrtého ročníku svátost svěcení a službu seminárního jáhna. V letošním roce přijali službu Tomáš Zámečník z brněnské diecéze a Václav Slivka z arcidiecéze olomoucké. Oba mladí muži přijali jáhenské svěcení 18. června 2022 ve svých katedrálách.

Do jejich služby jim vyprošujme Boží požehnání a hojnost darů Ducha Svatého.

Scroll to top