VIR & VIA

Hledáte ztišení uprostřed hlučného světa? Chcete prohloubit vztah s Bohem či osobní modlitbu a nevíte jak na to? Potřebujete čas k osobní reflexi nebo přemýšlení nad svojí další životní cestou? V olomouckém kněžském semináři každoročně pořádáme duchovní obnovy a cvičení pro věřící muže, které jsou skvělou příležitostí nejen k prohloubení duchovního života. Důležitá je ochota zanechat na krátký čas svých každodenních povinností, aby se účastník mohl věnovat meditaci, modlitbě a duchovním věcem. Program duchovních obnov i cvičení probíhá v tichu. Účastníci odkládají své mobily i další zařízení, aby mohli co nejlépe naslouchat Božímu hlasu. Více informací k průběhu těchto akcí naleznete níže.

Adventní a postní duchovní obnova VIR

Poctivá duchovní příprava na Vánoce či Velikonoce ale především skvělá příležitost k prohloubení vztahu s Bohem. Nejen to nabízí víkendové rekolekce VIR (latinsky „muž“), které se konají každým rokem v adventní a postní době. Zváni jsou všichni muži od 17 do 35 let, kteří hledají své povolání.

Účastníci se mohou těšit na mše svaté, promluvy a podněty k osobnímu rozjímání, lectio divina či adoraci. Během víkendu lze využít příležitosti k duchovnímu rozhovoru či svátosti smíření. Rekolekce začínají vždy v pátek večer a končí v neděli kolem poledne.

Duchovní cvičení VIA

Příležitost ztišit se na pár dnů uprostřed rušného světa, přemýšlet hlouběji o své životní cestě a prohloubit osobní vztah s Bohem. Týdenní duchovní cvičení VIA (latinsky „cesta“) se konají každý rok na přelomu července a srpna a jsou určena pro muže od 17 let do 40 let.

Součástí programu je každodenní mše svatá, rozjímání nad Písmem, adorace, promluvy či podněty k osobnímu rozjímání. Nechybí dostatek času, který může účastník strávit sám se sebou a Pánem. Po celou dobu exercicií mají účastníci možnost využít nabídky duchovního rozhovoru či svátosti smíření. VIA začíná v pondělní kolem poledne a končí v pátek odpoledne.

Aktuální informace

Přihlášky můžete vyplnit na adrese.

Scroll to top