Ostatní akce

Kromě duchovních obnov a cvičení, MiniForu či Ministrantských dnů pořádáme nebo pomáháme organizovat další zajímavé akce. Jako bohoslovci vedeme jedno z olomouckých vysokoškolských společenství mládeže nejen pro studenty Cyrilometodějské teologické fakulty. Každoročně vyrážíme na Pouť bohoslovců na Svatý Hostýn, která se koná vždy první týden v květnu. Spoustu aktivit podnikáme během letních měsíců. Jedná se především o účast na akcích pro děti a mládež jako je Antiochia, akce pořádané diecézními centry pro mládež nebo různé farní a jiné tábory.

Kromě výše uvedených událostí nás během roku můžete potkat také na dalších místech. Pro více informací se podívejte na stránku Kde nás můžete potkat.

Exercicie pro kněze

Každé léto pořádáme v olomouckém kněžském semináři týdenní duchovní cvičení (exercicie) pro kněze. Akce je vhodná také pro starší (a méně pohyblivé ) kněze díky bezbariérovým prostorám. V případě potřeby individuální péče je nutné, aby měl kněz s sebou erudovaný doprovod.

Srdečně zveme (zvláště starší) kněze na exercicie, které se budou letos v létě konat v Arcibiskupském kněžském semináři v Olomouci (Žerotínovo nám. 605/2, 779 00 Olomouc).

Zahájení exercicií bude v pondělí 2. srpna 2021 společným obědem ve 12 hodin, ukončení v pátek 6. srpna 2021 obědem ve 12 hodin. Exercicie povede P. Vladimír Schmidt, spirituál kněžského semináře. Podmínkou pro účast starších kněží je jejich soběstačnost. V případě potřeby individuální péče je potřeba, aby měl kněz s sebou erudovaný doprovod. Ubytování zajištěno na pokojích s vlastním sociálním zařízením. V budově je k dispozici výtah. Platba v hotovosti činí 2 100,- Kč.

Přihlašování je možné nejpozději do pátku 23. července 2021 telefonicky na číslo 734 264 430 nebo na e-mail: sekretariat.aks@ado.cz

P. ThLic. Pavel Stuška,Th.D., rektor AKS