Kurz MiniFor

Formačně-vzdělávací kurz MiniFor (Ministrantská formace) je určen pro ministranty, kteří se chtějí zlepšovat v ministrantských dovednostech a rozvíjet vztah k Bohu. V každé ze tří moravských diecézích se průběh kurzů a jejich délka mírně liší, to hlavní ale zůstává. Ministranti se mohou těšit na zajímavý program plný přednášek i praktických nácviků. Nechybí mše svaté a další duchovní program, spousta her a zábavy.

MiniFor je pro ministranty skvělou příležitostí jak poznat kolegy od oltáře z různých koutů jejich diecézí. Na organizaci a vedení kurzů se v diecézích ve větší či menší míře podílejí také bohoslovci olomouckého kněžského semináře. Více o kurzu včetně aktuálních informací k průběhu a přihlašování naleznete na diecézních ministrantských webových stránkách (odkazy níže).

OLOMOUCKÁ ARCIDIECÉZE

Kurz MiniFor pro vedoucí ministrantů
a ministranty starší čtrnácti let.

BRNĚNSKÁ DIECÉZE

Kurz MiniFor pro vedoucí ministrantů
od čtrnácti let.

OSTRAVSKO-OPAVSKÁ DIECÉZE

Kurz MiniFor pro ministranty od osmi
do třinácti let.