Naše akce

Kromě studia na teologické fakultě a povinností v kněžském semináři se bohoslovci podílejí na různých aktivitách nejen v Olomouci, ale i ve svých diecézích. Jedná se především o pořádání duchovních obnov VIR a prázdninových duchovních cvičení VIA. Během roku bohoslovci připravují v jednotlivých diecézích kurzy MiniFor. Jednou ročně se v kněžském semináři koná Ministrantský den, pokaždé pro jinou diecézi. Přehled ostatních akcí naleznete na stránce Ostatní akce.

VIR & VIA

Adventní a postní duchovní obnovy VIR
a prázdninová duchovní cvičení VIA.

MINIFOR

Formačně-vzdělávací kurzy pro ministranty
a vedoucí ministrantů.

MINISTRANTSKÝ DEN

Každý rok se v semináři koná ministrantský den pro některou z moravských diecézí.