CMTF UP prosila za požehnání pro akademickou obec

Ve středu 22. listopadu se v kostele Panny Marie Sněžné sešli studenti, kteří se při pravidelné studentské mši svaté modlili za učitele a studenty Cyrilometodějské teologické fakulty v Olomouci.

Při této příležitosti nechyběli ani bohoslovci kněžského semináře, kteří v rámci studia tuto fakultu navštěvují, a jejich představení. Mši svatou celebroval R. D. Josef Mikulášek, který na fakultě vyučuje fundamentální teologii.  Ve své promluvě mluvil o. Mikulášek o hřivnách, které jsme dostali a propojil tuto evangelní perikopu s textem papeže Františka Evangelii gaudium, které vřele doporučil studentům k četbě a rozjímání.

CMTF je nejstarší z osmi fakult Univerzity Palackého v Olomouci. Má cca jeden a půl tisíce studentů, a kromě programu Katolická teologie nabízí i studium v mnoha sociálních, etických či třeba pedagogických oblastech.

Jan Krajsa, bohoslovec 1. ročníku

Scroll to top