Mše svatá za UP v kostele Panny Marie Sněžné

Ve středu 15. listopadu se někteří bohoslovci zúčastnili studentské mše svaté v rámci oslav 17. listopadu, mezinárodního dne studentstva a oslav výročí 450 let univerzity.

Mši svatou v kostele Panny Marie Sněžné slavil biskup Josef Nuzík. Ministrantské služby se ujali také bohoslovci, kteří se někdy studentské mše účastní. V závěru bohoslužby zazněl proslov docentky Andreji Hanáčkové, prorektorky naší univerzity na téma událostí 17. listopadu. V svém proslovu vyzdvihla hrdinství studentů v zásadních chvílích českého národa a povzbudila současné studenty, aby se aktivně podíleli na rozvoji společnosti.

Po zaznění státní hymny odešel liturgický průvod a slavnost vrcholila večerem chval.

František Nesrsta, bohoslovec 2. ročníku a prefekt ritu

foto: Člověk a Víra, autor: Josef Polehňa

Scroll to top