Kněžský seminář hostil po dvou letech Ministrantský den

Tak živo už v olomouckém kněžském semináři dlouho nebylo. Po dvouleté pandemické přestávce se tam o poslední dubnové sobotě uskutečnil Ministrantský den pro brněnskou diecézi. Celodenního setkání se zúčastnilo na dvě stě ministrantů společně s kněžími, rodiči a vedoucími, kteří je doprovázeli.

Ministrantský den byl letos určen pro ministranty v kategoriích 12–14 let a starší 15 let. Dopolední program zahájili účastníci v menších skupinkách, kde se společně s bohoslovci kněžského semináře a studenty Teologického konviktu zamýšleli nad otázkou, co je motivuje v jejich ministrantské službě. Před jedenáctou hodinou se všichni shromáždili v kostele sv. Mořice, kde se konala mše svatá. Liturgii předsedal brněnský biskup Mons. Vojtěch Cikrle, který během promluvy povzbudil ministranty k další službě.

Následoval bohatý odpolední program na stanovištích v rozsáhlých prostorách kněžského semináře a přilehlých budov. Jen namátkou si účastníci vyzkoušeli sestavit liturgický průvod, soutěžili ve vědomostním kvízu, stříleli ze vzduchovky, zdolávali ministrantský čtyřboj, jištěni lany lezli na věž postavenou z beden a mnoho dalšího. V průběhu odpoledne čekal na všechny účastníky výborný oběd.

Starší ministranti (od 15 let) nesoutěžili na stanovištích, ale zúčastnili se zajímavých přednášek. Jednu z nich si pro ně připravil například vojenský kaplan Posádkového velitelství v Praze major Petr Fiala. Celodenní setkání bylo zakončeno společnou adorací v seminární kapli sv. Cyrila a Metoděje. Po skončení adorace a předání upomínkových předmětů se ministranti s doprovodem vydali na cestu zpět do brněnské diecéze.

Příští rok se v prostorách kněžského semináře uskuteční Ministrantský den pro ostravsko-opavskou diecézi. Bližší informace k setkání zveřejníme na našich webových stránkách v prvních měsících roku 2023.

Bohatý výběr fotografií z Ministrantského dne naleznete ve fotogalerii na webovém portálu Člověk a víra. Autorem fotografií je Josef Polehňa.

Scroll to top