Kněžský dorost na pouti u arcibiskupa Stojana

V pátek 29. září se bohoslovci zúčastnili poutě na Velehrad v rámci oslav k příležitosti 100 let od úmrtí arcibiskupa Stojana.

V tento slavností páteční den jsme se po brzkém vstávání vydali na cestu z olomouckého semináře na Velehrad. Na pořadu dne byla na prvním místě slavnostní bohoslužba ze svátku archandělů, která na toto datum připadla. Část z nás měla na starosti přípravu a hladký průběh liturgie, která byla vedena Mons. Janem Graubnerem, arcibiskupem pražským. Ten ve své promluvě ke kněžím na příkladu A. C. Stojana vyzdvihl zásadní postavení služby v kněžství. Po mši sv. následovaly přednášky o životě arcibiskupa Stojana, o jeho beatifikačním procesu a na závěr jsme byli všichni povzbuzeni slovy Mons. Vojtěcha Šímy.

Naše nadupané dopoledne jsme završili výborným obědem u sester v poutním domě Stojanově. Za celý slavnostní den patří velké Bohudíky!

František Nesrsta, bohoslovec 2. ročníku

foto: Člověk a víra, autor: František Ingr

Scroll to top