Hodegetika aneb co všechno studují bohoslovci?

Studium bohosloví není pouze o formaci v kněžském semináři. Důležitým prvkem přípravy na kněžství je také studium na Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého. Jedním z mnoha desítek předmětů, které bohoslovci během pětiletého studia navštěvují, je Hodegetika. Co se pod tímto záhadným názvem skrývá?

Předmět Hodegetika není nauka o slavení hodů, ale je to část praktické teologie, která se zabývá duchovním vedením. Název hodegetika vznikl spojením řeckých slov hodos (cesta) a ago (vedu). Dříve se Hodegetika nazývala pastorální teologií v užším slova smyslu, či poimenika (pastýřství) nebo kybernetika (kormidelnictví). Bohoslovce čtvrtého a pátého ročníku společně se studenty z řad řeholníků letos vyučuje tento předmět pražský arcibiskup otec Jan Graubner.

Scroll to top