Svatý může být každý – i všichni svatí

Jako každoročně první den v měsíci listopadu si v církvi připomínáme Slavnost Všech svatých. Tu jsme oslavili společně s oběma biskupy olomoucké arcidiecéze mší svatou v olomoucké katedrále sv. Václava. Slavnostní mši svaté předsedal Mons. Josef Nuzík, administrátor olomoucké arcidiecéze a kázání pronesl Mons. Antonín Basler, pomocný biskup olomoucké arcidiecéze. Otec biskup Antonín nás ve...

Setkání bohoslovců Čech a Moravy

Tento víkend byl v olomouckém semináři dvojnásobný počet bohoslovců. Nebylo to tím, že by přišla vlna nových adeptů, ale konalo se zde naše společné setkání olomouckého a pražského semináře. Sobotní den jsme strávili společně s ministranty na ministrantské faře v Cholině, kde jsme se připojili k ministrantské pouti. Mši svatou jsme zde prožili s otcem biskupem Antonínem...

Kněžský dorost na pouti u arcibiskupa Stojana

V pátek 29. září se bohoslovci zúčastnili poutě na Velehrad v rámci oslav k příležitosti 100 let od úmrtí arcibiskupa Stojana. V tento slavností páteční den jsme se po brzkém vstávání vydali na cestu z olomouckého semináře na Velehrad. Na pořadu dne byla na prvním místě slavnostní bohoslužba ze svátku archandělů, která na toto datum...

Svatý Václav očima bohoslovce

‘Nevím, co si mám dnes počít se svátkem sv. Václava‘ – to jsou slova z homilie biskupa Nuzíka právě z této slavnosti a vcelku věrně vystihují moje pocity při psaní tohoto článku. Nicméně na Václava jsme si my, bohoslovci, takové starosti dělat nemuseli. Po ranním programu jsme se účastnili slavnostní bohoslužby spojené s poutí veřejných...

Scroll to top