Bohoslovci s představenými navštívili trapisty

Před posledními rekolekcemi letošního akademického roku museli bohoslovci s představenými urazit pořádný kus cesty. Rekolekce se totiž odehrávaly na západě Čech v klášteře Matky Boží v Novém Dvoře, tedy u cisterciáků přísně observance neboli trapistů. Rekolekce jsme zahájili ubytováním, společnou večeří v domě pro hosty a následným zpěvem hymnu k Duchu Svatému. A pak už nastalo...

Ostravsko-opavští bohoslovci s biskupem navštívili věčné město

Jarní dny jsou v olomouckém kněžském semináři každoročně spojeny s víkendovými pobyty bohoslovců s jejich diecézními biskupy. Nejinak tomu bylo také v letošním roce. Níže si můžete přečíst o tom, jakým způsobem strávili letos tento víkend bohoslovci ostravsko-opavské diecéze společně s biskupem Mons. Martinem Davidem. V pátek po 2. neděli postní ve večerních hodinách rektor Nepomucena,...

Seminaristé navštívili Čenstochovou

V prvních únorových dnech vyrazila část bohoslovců olomouckého kněžského semináře spolu s otcem rektorem  do Čenstochové. Jak jistě víte, Čenstochová je velké a významné mariánské poutní místo v Polsku. K Panně Marii tam během roku jezdí neustále velké množství poutníků. Tentokrát však hlavní motiv naší cesty do tohoto města nebyla pouť, což vás možná překvapí. Proč...

Bohoslovci se studenty oslavili výročí kaple

Jedenadevadesát. Právě tolik let od posvěcení kaple sv. Cyrila a Metoděje si v úterý 22. listopadu připomněli bohoslovci a představení olomouckého kněžského semináře společně se studenty tamějších vysokoškolských kolejí. Největší seminární kaple byla slavnostně posvěcena 22. listopadu 1931. Mši svaté u příležitosti této významné události předsedal administrátor olomoucké arcidiecéze Mons. Josef Nuzík. Společně s ním...

Brněnská diecéze má nového kandidáta svěcení

Podzimní čas v olomouckém Arcibiskupském kněžském semináři bývá tradičně časem, kdy někteří bohoslovci přijímají mezi kandidáty svěcení. V letošním roce se tak stalo v neděli 6. listopadu. Brněnský otec biskup Pavel Konzbul přijal při dopolední mši svaté mezi kandidáty svého bohoslovce Lukáše Janouška. Jedná se o důležitý okamžik v rámci seminární formace každého bohoslovce a...

Bohoslovci z Čech, Moravy a Slovenska navštívili Velehrad

Ve dnech 14. – 16. října se na Velehradě po třech letech opět konala pouť bohoslovců z Čech, Moravy a Slovenska. Víkendového setkání se zúčastnilo přes 200 bohoslovců z Olomouce, Prahy, Spiše, Bratislavy, Nitry, Prešova a Košic. Sobotní společný program začal mší svatou v bazilice, jejímž hlavním celebrantem byl pražský arcibiskup Mons. Jan Graubner. Promluvu...

Scroll to top