V semináři se setkali otcové faráři a mentoři bohoslovců

Každoroční setkání kněží, kteří doprovázejí bohoslovce během jejich pětileté praxe ve farnostech letos připadlo na úterý 20. září. Náplní setkání byla přednáška otce biskupa Mons. ThLic. Vojtěcha Cikrleho o lidské formaci, dále seznámení s formačním programem bohoslovců a studentů Teologického konviktu a sdílení zkušeností z praxí bohoslovců. Během slavení mše svaté otec biskup Vojtěch připomněl důležitost...

Noví seminární jáhnové začali sloužit

Podle seminární tradice přijímají každý rok vybraní bohoslovci ze čtvrtého ročníku svátost svěcení a službu seminárního jáhna. V letošním roce přijali službu Tomáš Zámečník z brněnské diecéze a Václav Slivka z arcidiecéze olomoucké. Oba mladí muži přijali jáhenské svěcení 18. června 2022 ve svých katedrálách. Do jejich služby jim vyprošujme Boží požehnání a hojnost darů Ducha...

Podívejte se na tablo letošních moravských novokněží

Měsíc červen bývá každoročně radostnou událostí, kdy jsou na kněze svěceni absolventi Arcibiskupského kněžského semináře v Olomouci. V letošním roce se můžeme radovat z šesti novokněží – absolventů z olomouckého kněžského semináře. Jedná se o čtyři duchovní z olomoucké arcidiecéze a dva z diecéze brněnské. V sobotu 18. června při bohoslužbě v katedrále sv. Petra a...

Kněžský seminář navštívil otec biskup Josef Hrdlička

Bohoslovci a představení olomouckého kněžského semináře mají za sebou velmi milou návštěvu. O šesté neděli velikonoční je svou přítomností poctil emeritní olomoucký biskup Mons. Josef Hrdlička. Dopolední mše svaté v kapli sv. Jana Sarkandera se zúčastnili také studenti Teologického konviktu s představenými a sestry sv. Cyrila a Metoděje, které pomáhají otci biskupovi s chodem domácnosti. Po skončení bohoslužby...

Kněžský seminář hostil po dvou letech Ministrantský den

Tak živo už v olomouckém kněžském semináři dlouho nebylo. Po dvouleté pandemické přestávce se tam o poslední dubnové sobotě uskutečnil Ministrantský den pro brněnskou diecézi. Celodenního setkání se zúčastnilo na dvě stě ministrantů společně s kněžími, rodiči a vedoucími, kteří je doprovázeli. Ministrantský den byl letos určen pro ministranty v kategoriích 12–14 let a starší...

V kněžském semináři oslavili výročí posvěcení kaple

Výročí devadesát let od posvěcení kaple sv. Cyrila a Metoděje si o předposledním listopadovém pondělí připomněli obyvatelé kněžského semináře v Olomouci. Kulaté výročí si kromě bohoslovců a představených kněžského semináře připomněli také studenti Vysokoškolských kolejí AKS, kteří nyní kapli využívají. Slavnostní mši svaté předsedal olomoucký pomocný biskup Mons. Antonín Basler. Ten v promluvě připomenul mj. osud...

Scroll to top