Přijetí nových lektorů

Na první neděli postní nás navštívil nově jmenovaný olomoucký arcibiskup Josef Nuzík, aby udělil pěti našim bratřím službu lektorátu. Udělování této služby se týkala celé moravské provincie, noví bohoslovci-lektoři jsou tři z olomoucké arcidiecéze, jeden z brněnské a jeden z ostravsko-opavské diecéze. Pro ty z nás, kdo jsme tuto službu přijali, se jedná o závazek nejen...

Popeleční středa v semináři

Popeleční středa je v semináři – tak jako i jinde – běžným pracovním dnem a zároveň dnem přísného postu. To první znamenalo, že nás čekal převážně standardní denní program včetně vyučování na fakultě. To druhé jsme poznali už podle jídelníčku, ale mnozí z nás přidali také další sebezápory (nejen v jídle). Poslední zvláštností tohoto dne byla...

Mikulášská besídka – místo setkání a děkování

Do semináře opět zavítal svatý Mikuláš. Ve středu 6.12. jsme mohli v semináři po roce přivítat nejrůznější hosty na tradiční Mikulášské besídce. Vše začalo zpívanými nešporami v kapli svatých Cyrila a Metoděje, poté jsme se přesunuli do tělocvičny, kde si bohoslovci a studenti Teologického konviktu připravili scénky, a další doprovodný program. Následně se všichni přesunuli...

Zásnuby aneb kandidátské „AMEN“

V neděli 5.11. navštívil seminář ostravsko-opavský biskup Martin David, aby pět bohoslovců ujistil o tom, že s nimi církev počítá. Děje se tak pravidelně každý rok pro některé bohoslovce v obřadu přijetí mezi kandidáty jáhenství a kněžství. Tento rok se kandidáty stali čtyři bohoslovci z olomoucké arcidiecéze a jeden z ostravsko-opavské diecéze. Dva kandidáti jsou...

Scroll to top