Červen, měsíc jáhenského a kněžského svěcení

Měsíc červen je časem, ve kterém se obvykle v českých a moravských katedrálách uděluje svátost jáhenského a kněžského svěcení. V povědomí lidí má kněžské svěcení větší váhu než jáhenské, protože „kněz toho může dělat víc než jáhen: na rozdíl od jáhna kněz může sloužit mši svatou a zpovídat, jáhen jenom stojí u oltáře a čte...

Olomoucký seminář čeká změna na pozici rektora

Ve vedení Arcibiskupského kněžského semináře v Olomouci (AKS) dojde v následujících měsících ke změně. Na pozici rektora semináře po šesti letech služby skončí P. Pavel Stuška a novým rektorem se od 1. července 2023 stane P. Vít Hlavica. Na změně ve vedení instituce, která nyní připravuje na kněžství 10 bohoslovců pro tři diecéze moravské církevní provincie,...

V semináři se opět uskutečnila Mikulášská besídka

Po dvouleté covidové pauze se ve středu 7. prosince odehrála v prostorách olomouckého kněžského semináře tradiční Mikulášská besídka. Bohoslovci a představení olomouckého kněžského semináře společně se studenty a představenými Teologického konviktu přivítali na půdě semináře vyučující a zaměstnance CMTF UP, ale také otce faráře a mentory, přátele semináře i otce biskupy moravské provincie. Přečtěte si...

V semináři se setkali otcové faráři a mentoři bohoslovců

Každoroční setkání kněží, kteří doprovázejí bohoslovce během jejich pětileté praxe ve farnostech letos připadlo na úterý 20. září. Náplní setkání byla přednáška otce biskupa Mons. ThLic. Vojtěcha Cikrleho o lidské formaci, dále seznámení s formačním programem bohoslovců a studentů Teologického konviktu a sdílení zkušeností z praxí bohoslovců. Během slavení mše svaté otec biskup Vojtěch připomněl důležitost...

Noví seminární jáhnové začali sloužit

Podle seminární tradice přijímají každý rok vybraní bohoslovci ze čtvrtého ročníku svátost svěcení a službu seminárního jáhna. V letošním roce přijali službu Tomáš Zámečník z brněnské diecéze a Václav Slivka z arcidiecéze olomoucké. Oba mladí muži přijali jáhenské svěcení 18. června 2022 ve svých katedrálách. Do jejich služby jim vyprošujme Boží požehnání a hojnost darů Ducha...

Podívejte se na tablo letošních moravských novokněží

Měsíc červen bývá každoročně radostnou událostí, kdy jsou na kněze svěceni absolventi Arcibiskupského kněžského semináře v Olomouci. V letošním roce se můžeme radovat z šesti novokněží – absolventů z olomouckého kněžského semináře. Jedná se o čtyři duchovní z olomoucké arcidiecéze a dva z diecéze brněnské. V sobotu 18. června při bohoslužbě v katedrále sv. Petra a...

Scroll to top