Podpořte seminář darem

Bez vaší duchovní, materiální a hmotné pomoci by formace moravských bohoslovců ani provoz Arcibiskupského kněžského semináře nebyly možné. Jedním z důležitých způsobů jak nám můžete pomoci, jsou vaše hmotné a finanční dary. Děkujeme všem, kteří jakýmkoliv způsobem přispíváte na provoz kněžského semináře. Za všechny naše dobrodince, kteří nás podporují, sloužíme pravidelně každé pondělí v akademickém roce mši svatou.

Vaše případné dotazy k otázce hmotných a finančních darů rád zodpoví rektor semináře P. Pavel Stuška (viz Kontakt).

Hmotné dary

V kněžském semináři uvítáme vaši pomoc ve formě hmotných darů. Jedná se především o trvanlivé potraviny, ale také ovoce či zeleninu. Vaše dary nám můžete dopravit osobně nebo je odevzdat po dohodě s duchovním správcem vaší farnosti na farním úřadě. Pro větší objem darů (například potravin) jsme schopni přijet naším tranzitním vozidlem.

Stalo se pěknou tradicí, že některé farnosti vyhlašují během podzimu (září/říjen) hmotnou sbírku na kněžský seminář. Všechny dary, které se shromáždí (nejčastěji na faře), pak odvezeme k nám do semináře. Pokud u vás podobná sbírka neprobíhá, ale byl by o ni mezi věřícími zájem, zkuste se domluvit s vaším duchovním správcem.

Finanční dary

Staňte se sponzorem kněžského semináře. Mnozí z Vás se soukromě i společně ve farnosti modlíte za nová kněžská povolání. Písmo svaté nás ujišťuje, že účinnost modlitby je posílena skutkem lásky. Jedna z cest, jak tímto způsobem posílit Vaše modlitby za nová kněžská povolání, je stát se sponzorem Arcibiskupského kněžského semináře a podpořit formaci bohoslovců sponzorským darem. Přispět jakoukoliv částkou můžete přímo na účet kněžského semináře nebo pomocí projektu Donátor.

Podpořit seminář darem na účet

Finanční částku můžete zaslat bankovním převodem na účet kněžského semináře:
číslo účtu: 0-1804793389/0800
variabilní symbol: 45057

Chtěli bychom vás požádat, abyste při převodu sponzorského daru napsali do zprávy pro příjemce DAR AKS. Zároveň prosíme o uvedení jména a adresy, na kterou chcete zaslat potvrzení o daru. V případě potřeby se můžete domluvit přímo s naší účetní paní Irenou Řihákovou (viz Kontakt).

Podpořit seminář darem pomocí portálu DONÁTOR.cz®

Portál DONÁTOR.cz® provozuje Biskupství brněnské. Tento portál umožňuje mimo jiné transparentní podporu vybraných projektů nejen na území brněnské diecéze (a tedy i olomoucký kněžský seminář). Výhodou je možnost jednorázového i pravidelného příspěvku. V případě zájmu můžete podpořit Arcibiskupský seminář v Olomouci jako celek na této webové stránce. Dále můžete podpořit studium a formaci bohoslovců přímo některé ze tří moravských diecézí.

OLOMOUCKÁ ARCIDIECÉZE

Podpořte libovolným darem formaci bohoslovců olomoucké arcidiecéze.

BRNĚNSKÁ DIECÉZE

Podpořte libovolným darem formaci bohoslovců brněnské diecéze.

OSTRAVSKO-OPAVSKÁ DIECÉZE

Podpořte libovolným darem formaci bohoslovců ostravsko-opavské diecéze.