Kde nás potkáte?

V olomouckém kněžském semináři se snažíme zůstat ve spojení s věřícími všech našich moravských diecézí. Jedním ze způsobů jsou pravidelné výjezdy bohoslovců do farností, účast na vybraných akcích v diecézích nebo pořádání událostí přímo v kněžském semináři. Podívejte se, kde všude se můžeme během roku setkat. Níže na stránce naleznete kalendář akcí s konkrétními událostmi.

Farnosti

Každý z bohoslovců navštěvuje několikrát během roku farnost svého kněze – mentora, kde vykonává pastorační praxi. Podobným způsobem tráví seminaristé určitý čas také ve svých domovských farnostech. Do vybraných farností vyrážíme každý rok také na neděli Dobrého pastýře.

Poutě a slavnosti

Čas od času vyrážíme na poutní místa po celé Moravě. Každý rok v květnu putujeme na Svatý Hostýn na Pouť bohoslovců za kněžská a řeholní povolání. Potkáte nás také na Dnech lidí dobré vůle (Národní pouť na Velehradě) na začátku července. Účastníme se také říjnové Růžencové pouti v Uherském Brodě a dalších událostí nejen v olomoucké, ale také v brněnské a ostravsko-opavské diecézi. O větších slavnostech ministrujeme na mších svatých v olomoucké katedrále svatého Václava.

Akce v semináři a pro ministranty

Přímo v olomouckém semináři pořádáme každoročně duchovní obnovy VIR a duchovní cvičení VIA. Pro ministranty připravujeme oblíbený Ministrantský den, podílíme se na organizaci kurzu MiniFor. Více informací o našich akcích naleznete na této stránce.

Děti a mládež

Mimo akcí pro ministranty se zapojujeme také do dalších akcí pro děti a mládež. Jedná se o setkání mládeže (děkanátní, diecézní, národní, mezinárodní) a další prázdninové akce, například Antiochia, RAFT Camp, JUMP, farní (i jiné) tábory apod. Jako bohoslovci také vedeme jedno z olomouckých společenství mládeže pro vysokoškolské studenty.

Ostatní

V rámci pedagogických praxí jezdíme na náslechy do farností i státních či církevních škol. Podle našich možností doprovázíme naše biskupy jako ceremoniáři (slavnostní mše, biřmování, žehnání varhan a další).