Propagace semináře

Bez vaší duchovní, materiální a hmotné pomoci by formace moravských bohoslovců ani provoz Arcibiskupského kněžského semináře nebyly možné. Jedním z důležitých způsobů jak nám můžete pomoci, je propagace semináře ve vašich farnostech a na dalších vhodných místech.

Arcibiskupský kněžský seminář pravidelně distribuuje tabla s bohoslovci a představenými (ve formě plakátu), které lze umístit na nástěnkách ve farnostech či poutních místech. Další způsobem propagace jsou pohlednice s fotkami semináře a modlitbou za kněžský seminář. Tyto pohlednice lze nabídnout věřícím ve farnostech a na dalších vhodných místech.

Prosíme všechny kněze, kteří mají zájem o plakát (tablo) nebo pohlednice, aby kontaktovali rektora kněžského semináře P. Víta Hlavicu (viz Kontakt). Požadované materiály vám rádi zašleme. Do budoucna plánujeme také další formy propagace kněžského semináře.