Mše svaté za dobrodince

V olomouckém kněžském semináři se snažíme zůstat ve spojení s věřícími všech našich moravských diecézí. Jedním ze způsobů jsou pravidelné mše svaté za všechny naše dobrodince. Každý pondělí během akademického roku sloužíme mši svatou za vás, kteří olomoucký kněžský seminář jakýmkoliv způsobem podporujete. Bez vaší duchovní, materiální i hmotné pomoci by totiž formace bohoslovců ani provoz kněžského semináře nebyly možné.

V této části připravujeme spuštění anonymního formuláře, kam budete moci psát vaše prosby. Za tyto prosby se budeme přimlouvat během pondělních mší svatých za vás dobrodince. Spuštění formuláře očekáváme v druhé polovině září (po zahájení nového akademického roku).