Buďte s námi

V kněžském semináři děláme spoustu činností, abychom vám byli blíž. Podívejte se, co vše během roku podnikáme. Formace bohoslovců a provoz Arcibiskupského kněžského semináře by nebyl možný bez vaší štědré pomoci. Zjistěte více o tom, jak nám můžete pomoci.

JSME VÁM BLÍŽ...

KDE NÁS POTKÁTE

Pravidelně vyrážíme do farností a podnikáme také další aktivity, abychom vám byli blíž.

MODLITBY ZA FARNOSTI

Každý den se společně modlíme za vybrané farnosti moravských diecézí.

MŠE SVATÉ ZA DOBRODINCE

Za všechny naše dobrodince sloužíme každý týden mši svatou.

POMOZTE NÁM...

VAŠÍ MODLITBOU

Zůstaňte s námi v duchovním spojení pomocí vašich modliteb.

DAREM

Na provoz semináře můžete přispět hmotnými i finančními dary.

PROPAGACÍ SEMINÁŘE

Podívejte se, jakým způsobem můžete informovat o semináři ve svém okolí.