Bohoslovci zahájili další rok duchovním cvičením

Milí přátelé a dobrodinci semináře,

dovolte mi, abychom se s vámi podělili o první dva týdny nového formačního roku v našem semináři. Jako obvykle jsme začali exerciciemi na Velehradě, letos v téměř dvojnásobném počtu, než loni. Na Stojanově nás provázel brněnský biskup Pavel Konzbul, který si rád našel čas, aby se seminaristy moravské církevní provincie strávil několik dní v posvátném tichu i přátelském rozhovoru. Tématy nás Jeho Excelence nešetřila, probrali jsme liturgický rok, anděly, svaté a další pozoruhodnosti. Vše bylo zkypřeno ostrovtipem, který je otci biskupovi tak vlastní.

Po exerciciích jsme společně s představenými vyrazili na Šumpersko, kde olomoucký seminář spravuje faru ve Vysokých Žibřidovicích. Zde jsme upevňovali vzájemné vztahy a poznávali kouzlo Jeseníků, krásných to moravských hor. Po návratu z teambuldingu se ponoříme do studia teologie na naší fakultě a také budeme sdílet bratrský život v olomouckém kněžském semináři. Prosíme modlete se za nás, drazí čtenáři, my se za vás už teď modlíme.

Jan Vrana, bohoslovec 3. ročníku

 

Scroll to top