Bohoslovci z Čech, Moravy a Slovenska navštívili Velehrad

Ve dnech 14. – 16. října se na Velehradě po třech letech opět konala pouť bohoslovců z Čech, Moravy a Slovenska. Víkendového setkání se zúčastnilo přes 200 bohoslovců z Olomouce, Prahy, Spiše, Bratislavy, Nitry, Prešova a Košic.

Sobotní společný program začal mší svatou v bazilice, jejímž hlavním celebrantem byl pražský arcibiskup Mons. Jan Graubner. Promluvu pronesl bývalý sekretář Kongregace pro východní církve vladyka Cyril Vasiľ, současný biskup košické eparchie. Na mši svatou navázala přednáška historika Jaroslava Šebka na téma unonismus v prostorách Slovanského sálu Stojanova gymnázia. Po obědě měli bohoslovci možnost poznat více o Velehradu a jeho historii v prohlídkových okruzích, či probrat své zkušenosti s životem v semináři. Na závěr setkání se všichni bohoslovci i představení setkali v bazilice, kde se pod vedením Prešovského semináře pomodlili modlitbu Akatist.

Kromě společného setkání na Velehradě strávili bohoslovci a jejich představení víkend v rodinách okolních farností. Po nedělních bohoslužbách ve farnostech se bohoslovci vydali na cestu zpět do svých seminářů.

Výběr fotografií ze setkání naleznete v naší Fotogalerii. Další fotografie naleznete na webových stránkách projektu Člověk a Víra.

Scroll to top