Bohoslovci se zapojili do týdne modliteb za duchovní povolání

Každý rok o čtvrté neděli velikonoční slaví církev po celém světě neděli Dobrého Pastýře. Tomuto dni předchází tradičně týden modliteb za nová kněžská a řeholní povolání a nejinak tomu bylo také letos. Vskutku nabitý týden modliteb za duchovní povolání prožili po dvou pandemických letech také bohoslovci Arcibiskupského kněžského semináře v Olomouci.

Týden modliteb za duchovní povolání zahájili seminaristé s představenými o třetí neděli velikonoční společnou poutí na Svatý Hostýn. Již čtrnáctého ročníku pouti bohoslovců za povolání se zúčastnili také studenti Teologického konviktu v Olomouci s představenými. Po mši svaté následovala společná modlitba Cesty světla a oběd v poutním domě.

Bohoslovci se za nová duchovní povolání modlí v kněžském semináři po celý rok. Během tohoto týdne však bylo téma nových povolání ještě intenzivnější. V rámci poledních modliteb v kapli poslouchali seminaristé krátká zamyšlení na téma duchovního povolání. Na úmysl nových povolání se kromě úmyslu ve mších svatých přimlouvali také během adorace či modlitby svatého růžence.

Na týden modliteb za duchovní povolání připadla letos slavnost sv. Jana Sarkandera. Studenti bohosloví proto slavili patrocinium seminární kaple a zúčastnili se také dvou slavnostních mší svatých v olomoucké katedrále sv. Václava. Oslava našeho významného světce a přímluvce tak krásným způsobem doplnila celý týden.

Vrcholem týdne byla neděle Dobrého Pastýře. Bohoslovci vyrazili do vybraných farností všech tří moravských diecézí, aby strávili čas s věřícími a svou zkušeností svědčili o Dobrém Pastýři, který je volá ke kněžské službě.

Výběr fotografií z pouti na Hostýn naleznete v naší Fotogalerii.

Scroll to top