Bohoslovci s představenými navštívili trapisty

Před posledními rekolekcemi letošního akademického roku museli bohoslovci s představenými urazit pořádný kus cesty. Rekolekce se totiž odehrávaly na západě Čech v klášteře Matky Boží v Novém Dvoře, tedy u cisterciáků přísně observance neboli trapistů.

Rekolekce jsme zahájili ubytováním, společnou večeří v domě pro hosty a následným zpěvem hymnu k Duchu Svatému. A pak už nastalo silentium. Program našich dní se řídil dle denního řádu modliteb trapistů a tak jsme mohli okusit na pár hodin jejich způsob života a modlit se s nimi. Odvážní se vydali alespoň jednou či vícekrát na 3.15 do kostela na matutinum.

V sobotu pro nás měl asi hodinovou přednášku místní otec opat Dom Samuel, na téma prožívání samoty. Součástí sobotního programu byla i odpolední práce s bratry. Někteří z nás uklízeli, jiní pracovali na zahradě a jiní v lese.

V neděli odpoledne byla možnost vyjít do okolí kláštera na procházku. V pondělí přišel Dom Samuel podruhé, aby odpovídal na naše otázky. Pak následovalo Te Deum, balení, úklid a cesta zpět do reality zápočtového týdne a přípravy na zkoušky.

Nejvíce se mi během rekolekcí líbilo společné slavení liturgie hodin a mše svaté, při níž jsem jako jáhen mohl sedět v chorových lavicích s bratry a při svatém přijímání jim podávat krev Kristovu.

Václav Slivka

Scroll to top