týden modliteb za duchovní povolání

Bohoslovci prožili týden modliteb za duchovní povolání

Týden před čtvrtou nedělí velikonoční patří v církvi každoročně modlitbám za nová kněžská a řeholní povolání. Nejinak tomu bylo také v letošním roce a týden modliteb za duchovní povolání prožívali intenzivně také bohoslovci Arcibiskupského kněžského semináře v Olomouci.

V úterý sloužil pro bohoslovce mši svatou novokněz Jakub Lasák z ostravsko-opavské diecéze, který jim přiblížil svůj první kněžský rok a udělil novokněžské požehnání. Menších úprav dostál také běžný seminární program. „Každý den jsme během polední modlitby v kapli poslouchali zamyšlení na téma povolání a při mši svaté používali tematické přímluvy,“ přiblížil některé změny bohoslovec Václav Slivka a doplnil, že za duchovní povolání se v kněžském semináři modlí pravidelně po celý rok.

V sobotu mezi seminaristy zavítal brněnský biskup Pavel Konzbul. Během mše svaté se v promluvě zamýšlel nad sobotnímu evangeliem, ve kterém se psalo, jak mnozí z učedníků Pána Ježíše opustili. Otec biskup vyzdvihl odpověď apoštola Petra, který Kristu odpověděl známou otázkou: Pane, ke komu bychom šli? „Petrova odpověď nám může být útěchou, není vědecká ale lidská a žádnou lepší neznáme,“ řekl také otec biskup. V závěru popřál bohoslovcům, ať i přes všechny nejistoty zůstávají s Kristem, protože právě to je cesta do nebe.

Odchod sester sv. Kříže

Celý týden vyvrcholil nedělí Dobrého pastýře. Kvůli nepřiznivé pandemické situaci bohoslovci nevyjeli do farností, jak bylo tradicí v předchozí letech. Někteří z nich proto během neděle vykonali na úmysl nových povolání individuální pouť na vybraná moravská poutní místa.

Během týdne modliteb za duchovní povolání i v dalších dnech panovala v olomouckém semináři zvláštní nostalgická atmosféra. Olomoucký seminář totiž po třiceti letech od jeho znovuobnovení opustila komunita Milosrdných sester svatého Kříže. Odchod řeholnic souvisí právě s tématem duchovních povolání. Podle provinční představené Daniely Švecové je důvodem zrušení komunity především nedostatek nových řeholních povolání. V nejbližších dnech zveřejníme články, které se odchodu řeholních sester z našeho seminárního společenství věnují.

Scroll to top