Bohoslovci prožili exercicie na posvátném Velehradě

Osm blahoslavenství podle Matoušova evangelia i myšlenky Svatého otce Františka z apoštolské exhortace Evangelii gaudium. To byly ústřední motivy zářijových exercicií, kterými bohoslovci olomouckého kněžského semináře tradičně zahájili nový formační rok. Týdenními duchovními cvičeními provázel seminaristy P. Daniel Vícha, místecký farář, známý také z působení v Televizi NOE.

Komfortní zázemí poskytly bohoslovcům jako každým rokem sestry sv. Cyrila a Metoděje v Poutním a exercičním domě Stojanov nedaleko velehradské baziliky. „Na Velehradě nás vždy čeká slunečný závěr léta, krásná okolní příroda, přívětivá bazilika, dostatek chutného jídla i odpočinku, a především nové impulzy čerpané z modlitby a slov otce exercitátora,“ popsal týdenní cvičení bohoslovec Vojtěch Kolář z ostravsko-opavské diecéze. Ten si pochvaloval také obě témata exercicií.

„Znovu jsem objevil hloubku biblických blahoslavenství, které nás bezpečně vedou k radosti evangelia,“ uvedl na adresu jednoho z témat. Při promluvách na motivy exhortace Evangelii gaudium se bohoslovce silně dotklo mnoho povzbudivých slov papeže Františka, ale i jeho varování před duchovním zesvětštěním, které se skrývá za zdáním lásky k církvi. „Exercicie byly příležitostí ptát se, nakolik je mé povolání motivováno vášní pro Ježíše a vášní pro jeho lid, kvůli níž se kněz vzdává svého pohodlí a soukromí,“ uzavřel seminarista druhého ročníku.

Průběh cvičení si pochvaloval také otec Daniel Vícha, který je vedl. „Vnímal jsem z bohoslovců opravdu silnou osobní modlitbu,“ odpověděl na otázku, co ho během týdne nejvíce obohatilo a inspirovalo. Příležitost k delšímu ztišení a rozjímání mají bohoslovci také během akademického roku. Jednou za měsíc prožívají v semináři víkendové duchovní obnovy neboli rekolekce.

V letošním akademickém roce nastoupilo do formace v olomouckém kněžském semináři devatenáct bohoslovců. Jedenáct za Olomouckou arcidiecézi, pět za diecézi Brněnskou a tři za Ostravsko-opavskou. Další dva moravští bohoslovci studují tento rok v Římě.

Scroll to top