Bohoslovci mají za sebou nabitý start nového roku

Zářijové dny a nový formační rok znamenají v kněžském semináři každoročně také konání několika tradičních akcí. Seminaristé i letos zahájili nový formační rok týdenními duchovními cvičeními, strávili společné dny na horách a zúčastnili se mše svaté s akademiky Cyrilometodějské teologické fakulty.

Jako každý rok po zahájení nového formačního roku odjeli seminaristé na duchovní cvičení na Velehrad. Právě tam od pondělí pátého září až do soboty téhož týdne prožili chvíle ticha, modlitby a naslouchání Pánu. Duchovními cvičeními je provázel P. Jaroslav Brož, biblista a pomocný spirituál pražského kněžského semináře. Po návratu z exercicií se bohoslovci zúčastnili oslav 20. výročí působení Teologického konviktu v Olomouci, které se uskutečnily v pondělí 12. září.

Následující den se kněžský seminář opět na několik dní vyprázdnil. Až do pátku 16. září totiž bohoslovci s představenými trávili dny v Jeseníkách, na faře ve Vysokých Žibřidovicích, která semináři patří již řadu let. Program kromě kulinářské soutěže (seminaristé si vařili sami) zahrnoval společnou modlitbu, krátký výlet, sledování filmu nebo práci na faře. To vše s ohledem na počasí, které bylo spíše deštivé. Kromě zmíněných aktivit samozřejmě nechyběl ani prostor pro osobní volno. Po několika dnech strávených uprostřed přírody se bohoslovci vrátili do semináře.

Nová ikona v adorační kapli a záhájení akademického roku na CMTF

Ještě v pátek 16. září v adorační kapli sv. Josefa, požehnal otec rektor v závěru mše svaté novou ikonu, dar našich dobrodinců, která zdobí tento modlitební prostor.

Poslední významnou zářijovou událostí bylo zahájení akademického roku, které proběhlo v pondělí 19. září při slavnostní mši svaté v kostele Panny Marie Sněžné. Administrátor Olomoucké arcidiecéze a velký kancléř Cyrilometodějské teologické fakulty Mons. Josef Nuzík během promluvy povzbudil studenty i vyučující v jejich nelehkém úkolu s poukazem na to, že ke studiu nás volá Pán a my máme na toto volání velkodušně odpovědět. Spolu s novým děkanem CMTF docentem Vítem Huškem a velkou částí akademického sboru přijal otec biskup pozvání také na slavnostní oběd, který se konal v prostorách kněžského semináře. Po dvou pandemických letech tak bylo možné navázat na tradici budování přátelských vztahů mezi seminářem a teologickou fakultou.

Níže naleznete odkazy na fotogalerie z výše popsaných událostí.
Teambuilding ve Vysokých Žibřidovicích
Žehnání ikony v kapli sv. Josefa
Oběd s akademiky CMTF

Scroll to top