Ostravsko-opavští bohoslovci s biskupem navštívili věčné město

Jarní dny jsou v olomouckém kněžském semináři každoročně spojeny s víkendovými pobyty bohoslovců s jejich diecézními biskupy. Nejinak tomu bylo také v letošním roce. Níže si můžete přečíst o tom, jakým způsobem strávili letos tento víkend bohoslovci ostravsko-opavské diecéze společně s biskupem Mons. Martinem Davidem. V pátek po 2. neděli postní ve večerních hodinách rektor Nepomucena,...

Seminaristé navštívili Čenstochovou

V prvních únorových dnech vyrazila část bohoslovců olomouckého kněžského semináře spolu s otcem rektorem  do Čenstochové. Jak jistě víte, Čenstochová je velké a významné mariánské poutní místo v Polsku. K Panně Marii tam během roku jezdí neustále velké množství poutníků. Tentokrát však hlavní motiv naší cesty do tohoto města nebyla pouť, což vás možná překvapí. Proč...

V semináři se opět uskutečnila Mikulášská besídka

Po dvouleté covidové pauze se ve středu 7. prosince odehrála v prostorách olomouckého kněžského semináře tradiční Mikulášská besídka. Bohoslovci a představení olomouckého kněžského semináře společně se studenty a představenými Teologického konviktu přivítali na půdě semináře vyučující a zaměstnance CMTF UP, ale také otce faráře a mentory, přátele semináře i otce biskupy moravské provincie. Přečtěte si...

Bohoslovci se studenty oslavili výročí kaple

Jedenadevadesát. Právě tolik let od posvěcení kaple sv. Cyrila a Metoděje si v úterý 22. listopadu připomněli bohoslovci a představení olomouckého kněžského semináře společně se studenty tamějších vysokoškolských kolejí. Největší seminární kaple byla slavnostně posvěcena 22. listopadu 1931. Mši svaté u příležitosti této významné události předsedal administrátor olomoucké arcidiecéze Mons. Josef Nuzík. Společně s ním...

Brněnská diecéze má nového kandidáta svěcení

Podzimní čas v olomouckém Arcibiskupském kněžském semináři bývá tradičně časem, kdy někteří bohoslovci přijímají mezi kandidáty svěcení. V letošním roce se tak stalo v neděli 6. listopadu. Brněnský otec biskup Pavel Konzbul přijal při dopolední mši svaté mezi kandidáty svého bohoslovce Lukáše Janouška. Jedná se o důležitý okamžik v rámci seminární formace každého bohoslovce a...

Bohoslovci z Čech, Moravy a Slovenska navštívili Velehrad

Ve dnech 14. – 16. října se na Velehradě po třech letech opět konala pouť bohoslovců z Čech, Moravy a Slovenska. Víkendového setkání se zúčastnilo přes 200 bohoslovců z Olomouce, Prahy, Spiše, Bratislavy, Nitry, Prešova a Košic. Sobotní společný program začal mší svatou v bazilice, jejímž hlavním celebrantem byl pražský arcibiskup Mons. Jan Graubner. Promluvu...

Scroll to top