Svatý může být každý – i všichni svatí

Jako každoročně první den v měsíci listopadu si v církvi připomínáme Slavnost Všech svatých. Tu jsme oslavili společně s oběma biskupy olomoucké arcidiecéze mší svatou v olomoucké katedrále sv. Václava. Slavnostní mši svaté předsedal Mons. Josef Nuzík, administrátor olomoucké arcidiecéze a kázání pronesl Mons. Antonín Basler, pomocný biskup olomoucké arcidiecéze. Otec biskup Antonín nás ve...

Setkání bohoslovců Čech a Moravy

Tento víkend byl v olomouckém semináři dvojnásobný počet bohoslovců. Nebylo to tím, že by přišla vlna nových adeptů, ale konalo se zde naše společné setkání olomouckého a pražského semináře. Sobotní den jsme strávili společně s ministranty na ministrantské faře v Cholině, kde jsme se připojili k ministrantské pouti. Mši svatou jsme zde prožili s otcem biskupem Antonínem...

Rodiče prváků navštívili kněžský seminář

Jak je již každoroční tradicí, i letos byli pozváni rodiče prváků do kněžského semináře, aby poznali prostředí, ve kterém jejich synové tráví čas. Setkání se uskutečnilo v neděli 8. 10. po prvních rekolekcích, což je pravidelná duchovní obnova pro bohoslovce. Tento čas ztišení a rozjímání začíná obvykle v pátek večer, pokračuje promluvami a rozjímáním v...

Kněžský dorost na pouti u arcibiskupa Stojana

V pátek 29. září se bohoslovci zúčastnili poutě na Velehrad v rámci oslav k příležitosti 100 let od úmrtí arcibiskupa Stojana. V tento slavností páteční den jsme se po brzkém vstávání vydali na cestu z olomouckého semináře na Velehrad. Na pořadu dne byla na prvním místě slavnostní bohoslužba ze svátku archandělů, která na toto datum...

Scroll to top