Seminaristé vyrazili na pouť za Pannou Marií Růžencovou

V neděli 2. října se čtyři seminaristé spolu s otcem rektorem vydali na Růžencovou pouť do Uherského Brodu. Každoročně se tam v klášterním kostele Nanebevzetí Panny Marie slaví odpolední poutní mše svatá. Na tuto bohoslužbu přijíždí vždy některý z představených kněžského semináře v Olomouci společně s vybranými bohoslovci. Letos se bohoslovci modlili také litanie k...

V semináři se setkali otcové faráři a mentoři bohoslovců

Každoroční setkání kněží, kteří doprovázejí bohoslovce během jejich pětileté praxe ve farnostech letos připadlo na úterý 20. září. Náplní setkání byla přednáška otce biskupa Mons. ThLic. Vojtěcha Cikrleho o lidské formaci, dále seznámení s formačním programem bohoslovců a studentů Teologického konviktu a sdílení zkušeností z praxí bohoslovců. Během slavení mše svaté otec biskup Vojtěch připomněl důležitost...

Bohoslovci mají za sebou nabitý start nového roku

Zářijové dny a nový formační rok znamenají v kněžském semináři každoročně také konání několika tradičních akcí. Seminaristé i letos zahájili nový formační rok týdenními duchovními cvičeními, strávili společné dny na horách a zúčastnili se mše svaté s akademiky Cyrilometodějské teologické fakulty. Jako každý rok po zahájení nového formačního roku odjeli seminaristé na duchovní cvičení na Velehrad....

Seminaristé zahájili nový formační rok

V sobotu 3. září odpoledne olomoucký kněžský seminář opět ožil. Bohoslovci se během sobotního odpoledne nastěhovali do svých pokojů a začal proces zabydlování. Společný program začal slavením nešpor v seminární kapli, po kterém následovalo již tradiční grilování na dvoře semináře. V letošním akademickém roce se v semináři formuje jen 10 bohoslovců – pět pro olomouckou...

Noví seminární jáhnové začali sloužit

Podle seminární tradice přijímají každý rok vybraní bohoslovci ze čtvrtého ročníku svátost svěcení a službu seminárního jáhna. V letošním roce přijali službu Tomáš Zámečník z brněnské diecéze a Václav Slivka z arcidiecéze olomoucké. Oba mladí muži přijali jáhenské svěcení 18. června 2022 ve svých katedrálách. Do jejich služby jim vyprošujme Boží požehnání a hojnost darů Ducha...

Scroll to top