Kněžský seminář navštívil otec biskup Josef Hrdlička

Bohoslovci a představení olomouckého kněžského semináře mají za sebou velmi milou návštěvu. O šesté neděli velikonoční je svou přítomností poctil emeritní olomoucký biskup Mons. Josef Hrdlička. Dopolední mše svaté v kapli sv. Jana Sarkandera se zúčastnili také studenti Teologického konviktu s představenými a sestry sv. Cyrila a Metoděje, které pomáhají otci biskupovi s chodem domácnosti. Po skončení bohoslužby...

Bohoslovci se zapojili do týdne modliteb za duchovní povolání

Každý rok o čtvrté neděli velikonoční slaví církev po celém světě neděli Dobrého Pastýře. Tomuto dni předchází tradičně týden modliteb za nová kněžská a řeholní povolání a nejinak tomu bylo také letos. Vskutku nabitý týden modliteb za duchovní povolání prožili po dvou pandemických letech také bohoslovci Arcibiskupského kněžského semináře v Olomouci. Týden modliteb za duchovní povolání...

Kněžský seminář hostil po dvou letech Ministrantský den

Tak živo už v olomouckém kněžském semináři dlouho nebylo. Po dvouleté pandemické přestávce se tam o poslední dubnové sobotě uskutečnil Ministrantský den pro brněnskou diecézi. Celodenního setkání se zúčastnilo na dvě stě ministrantů společně s kněžími, rodiči a vedoucími, kteří je doprovázeli. Ministrantský den byl letos určen pro ministranty v kategoriích 12–14 let a starší...

Bohoslovci prožili víkend s otci biskupy

Součástí každého formačního roku v kněžském semináři je víkendové setkání bohoslovců s biskupem jejich domovské diecéze. Nejinak tomu bylo také letos, kdy tento víkend připadl na závěr doby postní. Ačkoliv by se mohlo zdát, že se bohoslovci s otci biskupy potkávají prakticky neustále, kvůli vytížení studentů bohosloví i otců biskupů během akademického roku tomu tak...

Seminaristé třetího ročníku byli přijati mezi lektory

Příjemné vyrušení z jinak poklidného postního období. I tak lze popsat letošní třetí neděli postní v olomouckém kněžském semináři. Bohoslovci s představenými tam v dopoledních hodinách prožili vskutku radostnou událost. Dva spolubratři z třetího ročníku během dopolední mše svaté přijali z rukou ostravsko-opavského apoštolského administrátora Mons. Martina Davida službu lektorátu. Přijetí služby lektorátu je pro...

Čtyři bohoslovci přijali službu akolytátu

Nezvykle rušno v jinak poklidné době příprav na oslavu Narození Páně bylo o druhé neděli adventní v olomouckém Arcibiskupském kněžském semináři. Jeden z olomouckých pomocných biskupů, Mons. Antonín Basler, tam mezi akolyty přijal čtyři seminaristy čtvrtého ročníku. Během dopolední bohoslužby udělil otec biskup akolytát bohoslovcům Václavu Slivkovi a Josefovi Kvapilíkovi z arcidiecéze olomoucké a také Tomáši Zámečníkovi...

Scroll to top