Setkání bohoslovců Čech a Moravy

Tento víkend byl v olomouckém semináři dvojnásobný počet bohoslovců. Nebylo to tím, že by přišla vlna nových adeptů, ale konalo se zde naše společné setkání olomouckého a pražského semináře. Sobotní den jsme strávili společně s ministranty na ministrantské faře v Cholině, kde jsme se připojili k ministrantské pouti. Mši svatou jsme zde prožili s otcem biskupem Antonínem...

Rodiče prváků navštívili kněžský seminář

Jak je již každoroční tradicí, i letos byli pozváni rodiče prváků do kněžského semináře, aby poznali prostředí, ve kterém jejich synové tráví čas. Setkání se uskutečnilo v neděli 8. 10. po prvních rekolekcích, což je pravidelná duchovní obnova pro bohoslovce. Tento čas ztišení a rozjímání začíná obvykle v pátek večer, pokračuje promluvami a rozjímáním v...

Kněžský dorost na pouti u arcibiskupa Stojana

V pátek 29. září se bohoslovci zúčastnili poutě na Velehrad v rámci oslav k příležitosti 100 let od úmrtí arcibiskupa Stojana. V tento slavností páteční den jsme se po brzkém vstávání vydali na cestu z olomouckého semináře na Velehrad. Na pořadu dne byla na prvním místě slavnostní bohoslužba ze svátku archandělů, která na toto datum...

Svatý Václav očima bohoslovce

‘Nevím, co si mám dnes počít se svátkem sv. Václava‘ – to jsou slova z homilie biskupa Nuzíka právě z této slavnosti a vcelku věrně vystihují moje pocity při psaní tohoto článku. Nicméně na Václava jsme si my, bohoslovci, takové starosti dělat nemuseli. Po ranním programu jsme se účastnili slavnostní bohoslužby spojené s poutí veřejných...

Scroll to top