Brněnská diecéze má nového kandidáta svěcení

Podzimní čas v olomouckém Arcibiskupském kněžském semináři bývá tradičně časem, kdy někteří bohoslovci přijímají mezi kandidáty svěcení. V letošním roce se tak stalo v neděli 6. listopadu. Brněnský otec biskup Pavel Konzbul přijal při dopolední mši svaté mezi kandidáty svého bohoslovce Lukáše Janouška. Jedná se o důležitý okamžik v rámci seminární formace každého bohoslovce a...

Bohoslovci z Čech, Moravy a Slovenska navštívili Velehrad

Ve dnech 14. – 16. října se na Velehradě po třech letech opět konala pouť bohoslovců z Čech, Moravy a Slovenska. Víkendového setkání se zúčastnilo přes 200 bohoslovců z Olomouce, Prahy, Spiše, Bratislavy, Nitry, Prešova a Košic. Sobotní společný program začal mší svatou v bazilice, jejímž hlavním celebrantem byl pražský arcibiskup Mons. Jan Graubner. Promluvu...

Hodegetika aneb co všechno studují bohoslovci?

Studium bohosloví není pouze o formaci v kněžském semináři. Důležitým prvkem přípravy na kněžství je také studium na Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého. Jedním z mnoha desítek předmětů, které bohoslovci během pětiletého studia navštěvují, je Hodegetika. Co se pod tímto záhadným názvem skrývá? Předmět Hodegetika není nauka o slavení hodů, ale je to část praktické...

Seminaristé vyrazili na pouť za Pannou Marií Růžencovou

V neděli 2. října se čtyři seminaristé spolu s otcem rektorem vydali na Růžencovou pouť do Uherského Brodu. Každoročně se tam v klášterním kostele Nanebevzetí Panny Marie slaví odpolední poutní mše svatá. Na tuto bohoslužbu přijíždí vždy některý z představených kněžského semináře v Olomouci společně s vybranými bohoslovci. Letos se bohoslovci modlili také litanie k...

V semináři se setkali otcové faráři a mentoři bohoslovců

Každoroční setkání kněží, kteří doprovázejí bohoslovce během jejich pětileté praxe ve farnostech letos připadlo na úterý 20. září. Náplní setkání byla přednáška otce biskupa Mons. ThLic. Vojtěcha Cikrleho o lidské formaci, dále seznámení s formačním programem bohoslovců a studentů Teologického konviktu a sdílení zkušeností z praxí bohoslovců. Během slavení mše svaté otec biskup Vojtěch připomněl důležitost...

Scroll to top