.

Čas prázdnin tráví bohoslovci mimo olomoucký kněžský seminář. Za farnosti se modlí individuálně.