.

Začátek: 1. 7. 2021

Konec: 14. 9. 2021

Čas prázdnin tráví bohoslovci mimo olomoucký kněžský seminář. Za farnosti se modlí individuálně.