Ztišení na Velehradě

Nový školní rok 2016/2017 jsme zahájili pětidenními exerciciemi – duchovní obnovou pod vedením Mons. Vojtěcha Šímy, který se, jak jsme zakusili, stal nástrojem Ducha Božího. Exercicie mají být vždy chvílí intenzivního setkání s Bohem, otevření se Jemu a obnovení naší upřímné touhy s Ním spolupracovat. Tomuto setkání má napomáhat modlitba (společná i osobní), rozjímání, přednášky a také silentium – tzn. mlčení. Zvláště v tomto roce Božího milosrdenství jsme mohli prožít Boží blízkost a trpělivost s námi. My jsme prožili exercicie za krásného počasí na Velehradě, a tak byla možnost projít svatou branou a trávit chvíle rozjímání v krásné basilice, v poutním areálu a okolní přírodě. Kéž plody z letošních exercicií budou viditelné po celý následující rok!

exercicie

fotogalerie

Michal Staufčík