Zahajovací mše CMTF

 

V pondělí 21. září 2015 se v kostele Panny Marie Sněžné v Olomouci konala bohoslužba u příležitosti zahájení akademického roku 2015/2016. Hlavním celebrantem byl arcibiskup Jan Graubner. S ním koncelebrovali kněží z řad vyučujících na CMTF včetně děkana Petera Tavela a představení Arcibiskupského kněžského semináře. Bohoslovci se ujali asistence u oltáře a služby zpěvu. Otec arcibiskup ve své homilii všem přítomným připomněl, že studium teologie se neobejde bez duchovního života, který bychom měli prohlubovat souběžně se studiem. A také zdůraznil, že studium a práce na teologické fakultě je v první řadě povoláním od Boha, kterým máme sloužit druhým lidem, zvláště těm na okraji společnosti.

Fotogalerie