Začal nový MiniFor

V sobotu 7. října jsme zahájili nový cyklus kurzu MiniFor pro ministranty z Olomoucké arcidiecéze. Jedná se o dvouletý kurz pro starší ministranty, kteří chtějí pomáhat s vedením ministrantů ve svých farnostech. Setkání se konalo v Uherském Brodě na faře a účastnilo se ho 22 MiniForáků z různých koutů naší arcidiecéze. Noví účastníci kurzu se seznámili s tím, co je během sedmi víkendů čeká, na jaké přednášky se mohou těšit a co všechno si z ministrování a vedení ministrantů budou moct vyzkoušet prakticky. Vrcholem společného setkání byla mše sv. ve farním kostele, kterou sloužil o. Jiří Kupka, biskupský delegát pro ministranty.

Fotogalerie zde

DSC_0019